Disfunción Sexual: Fisiosexología

Tres de cada cuatro mujeres lo experimentan durante algún momento de su vida 

Alteracions del sistema Reproductor

Les alteracions del sistema reproductor més freqüents són...

Estreñimiento

Esforç excessiu en la defecació i/o l’absència de la necessitat defecatòria que perdura en...

Tractaments per l'Home

Dentro de la patología prostática podríamos destacar la prostatitis, el dolor pélvico crónico,...

PNI
La psiconeuroimmune - 
ndocrinologia és una 
disciplina integradora, 
que estudia les 
interaccions entre els ...
Diatèrmia

L'objectiu de la diatèrmia és escalfar els teixits localitzats del cos a través d'un camp electro-magnètic,