Estreñimiento

Distal:

Esforç excessiu en la defecació i/o l’absència de la necessitat defecatòria que perdura en més de tres dies. Les causes més freqüents són :

-      Hipertònia del canal anal: fisures, hiperactivitat muscular, fàrmacs…

-     Disinèrgia ano-rectal per culpa de dolor defecatori o por al dolor, que pot aparèixer en un post part o en cas de fissures anals. També per culpa d’un mal esquema corporal o d’origen psicològic.

-   Hipotònia del sòl pèlvic: descens perineal, to muscular deficitari, angle ano-rectal obert, dificultat per evacuar, higiene dificultosa, rectocel. En el moment de la defecació, el sòl pelvià ha de donar certa resistència perquè la femta s’encaixi en al canal anal i si hi ha hipotonia s’abomba i impossibilita l’evacuació.

-    Hipocontractibilidad: al demanar contracció no hi ha elevació de l’angle ano-rectal ni escurçament del canal anal. La femta s’encaixa al canal anal però no es pot evacuar.

Rectal:


Déficit de la sensibilidad defecatoria y discriminativa por dilatación constante o rectocel. No aparece deseo defecatorio.

La reeducación consiste en cambiar los hábitos alimentarios y la ingesta de líquidos, combinado con el trabajo de la musculatura pélvica, normalizar la sensibilidad del recto y del canal anal y corregir el mecanismo de expulsión del bol fecal con trabajo postural y sensitivo.