Tratamientos

Ponemos a tu disposición diferentes opciones para dar respuesta a tus necesidades.

Embarazo y preparación al parto

El embarazo es una etapa muy vital de la mujer, momento para escucharnos (el cuerpo) más que nunca.

Deporte y Mujer

¿Eres deportista profesional? ¿Amateur?

Vols començar a fer esport per a posar-te en forma ...

Dolor Pélvico

El dolor pélvico es una entidad clínica a veces difícil de diagnosticar y tratar, ya que engloba síntomas muy variados

Alteracions Sistema digestiu

Els problemes digestius són cada vegada més freqüents en la nostra societat; segons dades

Climaterio y menopausia

El climateri és el moment en que la dona comença a generar menys òvuls fins que deixa de...

Ecografía

L’ecografia en fisioteràpia pot ser una eina molt útil i complementària d’allò que hem vist i valorat de forma manual.

Disfunción Sexual: Fisiosexología

Tres de cada cuatro mujeres lo experimentan durante algún momento de su vida 

Alteracions del sistema Reproductor

Les alteracions del sistema reproductor més freqüents són...

Estreñimiento

Esforç excessiu en la defecació i/o l’absència de la necessitat defecatòria que perdura en...

Tractaments per l'Home

Dentro de la patología prostática podríamos destacar la prostatitis, el dolor pélvico crónico,...

PNI
La psiconeuroimmune - 
ndocrinologia és una 
disciplina integradora, 
que estudia les 
interaccions entre els ...
Diatèrmia

L'objectiu de la diatèrmia és escalfar els teixits localitzats del cos a través d'un camp electro-magnètic,