Psiconeuroinmunoendocrinología (PNI)

La psiconeuroimmunendocrinologia és una disciplina integradora, que estudia les interaccions entre els processos psíquics i els sistemes nerviós, immunitari i endocrí i de quina manera aquestes influeixen en la salut i la malaltia. El psiquiatre George Solomon, considerat un dels pares de la psiconeuroimmunologia, la defineix com “un camp científic interdisciplinari que es dedica a l'estudi i la investigació dels mecanismes d'interacció i comunicació entre el cervell (ment/conducta) i els sistemesresponsables del manteniment homeostàtic de l'organisme: el sistema nerviós (central i autònom), immunològic i neuroendocrí, així com les implicacions clíniques”.


La interacció entre el sistema nerviós central i l'organisme és molt dinàmica, ja que hi ha una sèrie de substàncies que, partint del sistema immunitari, són capaces d'alterar-ne les funcions psicològiques i neurològiques. I la relació és bidireccional, ja que el sistema immunològic també es veu influenciat pel sistema nerviós, podent o disminuir la resposta en funció de l'estat emocional i del context psicosocial. En tots aquests processos seran claus els hàbits de vida, l'activitat física, el son, l'alimentació, l'estrès… Tots factors que cal tenir en compte amb vista a promoure, mantenir o restablir la salut.


La visió integradora de la psiconeuroimmunoendocrinologia serà de gran interès en la resolució de qualsevol problema de salut, ja siguin:

• lesions de l'aparell locomotor

• processos crònics com la fibromiàlgia, la fatiga crònica, el dolor pelvià crònic, la vulvodinia, …

• alteracions tiroidals

• autoimmunitat

• problemes gastrointestinals: restrenyiment, inflor abdominal, reflux, gastritis, còlon irritable, intoleràncies alimentàries, …

• alteracions hormonals: dismenorrea (dolor de regla), amenorrea (manca de regla), ovari poliquistic, endometriosi, problemes de fertilitat, símptomes de menopausa, …

• infeccions vaginals, infeccions urinàries, cistitis, alteracions prostàtiques

• síndromes metabòlics, obesitat, osteoporosi, …

• insomni, ansietat, fatiga, …

• covid persistent

I serà també de gran utilitat per a la prevenció i l'afavoriment d'un bon estat de salut a les diferents etapes de la vida, entre les quals destacaríem l'embaràs i el postpart,

condicions de gran sol·licitació energètica per a la dona. Així mateix serà molt indicat per obtenir un millor rendiment a l'esport.