Embarazo y Preparación al Parto

Preparación al parto i a la Maternidad

El embarazo es una etapa muy vital de la mujer, momento para escucharnos (el cuerpo) más que nunca.

El cos ha de ser capaç d’adaptar-se al creixement de l’úter dins de l’espai abdominal, i això li fa experimentar molts canvis: la paret abdominal s’estira, la pelvis s’eixampla, la caixa toràcica s´ha d’obrir, l'eix de gravetat es desplaça... És molt important que tots aquests canvis es puguin realitzar de manera harmònica i equilibrada per a que l'augment de la pressió intraabdominal i pelviana es puguin compensar adequadament i afavorir un bon estat durant l’embaràs, el part i el postpart.

Hay que tener en cuenta también que, poder llegar con un buen estado físico en el momento del parto ayudará a la mujer a tener más capacidad para poder luchar por el parto que haya escogido; ya está reconocido por todos los organismos de la salud que hacer ejercicios durante el embarazo tiene múltiples efectos positivos tanto al embarazo como al parto y al posparto.  

Debido a la importancia y la novedad de la situación, con la influencia de la fluctuación de las hormonas, la mujer también puede experimentar sensaciones, emociones y miedos que no sea capaz de reconocer o solucionar.

Por eso en la preparación maternal ofrecemos:


· Revisions periòdiques amb una fisioterapeuta per ajudar el cos en l'adaptació a aquests canvis, evitar molèsties típiques de L'embaràs com la lumbàlgia, la ciàtica, pubàlgies, dolors al còccix... Alliberació del moviment de la pelvis per facilitar el descens del bebè i l’expulsiu.

·  Valoració del sol pelvià i treball de reforç, relaxació i/o elastificació depenent de cada pacient.

· Una part pràctica amb pautes d’exercicis específics per mantenir un bon estat físic i afavorir el moviment de la pelvis al part. Es realitzen sessions grupals de preparació física per embarassades i també sessions individual si la dona ho prefereix.

·  Assessorament en el cas de que la dona ja estigui realitzant un esport.

·  Consells sobre hàbits i alimentació.

·   Explicacions teòriques sobre la fisiologia de l’embaràs, el part i el postpart per ajudar a la dona i a la parella a tenir més empoderament i seguretat en tot el procés. Aprenentatge i integració de la respiració com a eina bàsica tant durant l’embaràs com en el part.

·   Educació sobre la lactància.

· A partir de la setmana 33-35 explicació de com realitzar el massatge perineal, amb l’objectiu de facilitar l’expulsiu i evitar estrips i/o episiotomia. El massatge el podrà realitzar a casa la mateixa dona, la seva parella o la fisioterapeuta a la consulta.

 

Una bona preparació maternal, ha d’incloure una part teòrica de la fisiologia de l’embaràs i el part, informació sobre la lactància i criança... però també ha d’incloure una indispensable part pràctica.

El objetivo de conseguir un buen estado físico hace que el cuerpo tenga facilidades para adaptarse a los cambios y propicie una vivencia positiva del proceso gestacional.

Es importante el aprendizaje y la integración de la respiración en diferentes circunstancias. Conseguir una pelvis y caderas libres de movimientos porque en el momento del parto puedan colaborar activamente y facilitar la dilatación, el descenso del bebé y el expulsivo.

Si és possible, és recomanable evitar l'episiotomia (tall que realitzen els cirurgians en el moment del part per facilitar la sortida del bebè). Per evitar-lo, la dona haurà de tenir els músculs elàstics que resisteixin l’estirament, per això és necessari el masaje perineal durante los últimos meses de embarazo en un entorno adecuado. En nuestro centro lo enseñamos para poderlo realizar en el domicilio y si lo prefieres también lo ofrecemos en consulta privada.

 


Recuperación post parto

El postpart es un període molt delicat i molt intens en la vida de la dona. Les emocions estan disparades, hi ha una acumulació de fatiga des de l'embaràs i el part, canvis de rutines, poc temps per dedicar-se a una mateixa... I a més en aquesta etapa és quan el cos necessita energia per recuperar-se de totes les modificacions experimentades durant l'embaràs i el part, per evitar i prevenir problemes i disfuncions futures. És important tenir clar de quina manera podem afavorir que tot es vagi recuperant de la millor manera. Per això creiem que una bona recuperació postpart es comença durant l’embaràs. Tot el que ja haguem aprés i treballat durant l’embaràs ens ajudarà a que ens podem recuperar millor i més ràpid durant el postpart.

     

  Durante esta etapa proponemos:


· Consells sobre mesures per evitar la sobrecarrega del sol pelvià i de la faixa abdominal en el postpart immediat, que en aquest moment estan molt dèbils i es poden danyar. Assessorament sobre com començar a activar aquesta musculatura de manera progressiva i respectuosa

· Revisió de la faixa abdominal i del sol pelvià a l'acabar la quarantena. En particular comprovar si hi ha diàstasis del recte, com està la musculatura de l'abdomen i pelviperineal, l'estat de les estructures fascial, presencia de morenes... Tot això per millorar l'estat actual i prevenir possibles disfuncions com incontinència, prolapse o molèsties sexuals en un futur.

· Si s’ha practicat episiotomía, será clave recuperar la elasticidad del tejido cicatricial (es importante recuperar la elasticidad de la piel) para disminuir el dolor, evitar la aparición de hipertonias musculares compensatorias, permitir una relación sexual coital satisfactoria y una vida sexual femenina llena. También ayudará a que, en el caso de un futuro embarazo, el expulsivo se pueda realizar con más facilidad y no se tenga que practicar otra vez la episiotomía.


· En cas de que s’hagués realitzat una cesárea, serà molt important fer una bona valoració de l'estat de la cicatriu i de la fàscia abdominal, així com de tot el complex abdomino-lumbo-pelvià, ja que la cicatriu pot alterar la resposta muscular i la biomecànica de la zona.

· Per afavorir la recuperació física de la dona, la lactància i la salut del bebè, es donaran eines referents a l'alimentació i la suplementació si fos necessària.

· Es proposarà una progressió en quant al treball abdominal, pelvià i global del cos per tornar a tenir un bon estat físic a través de sessions de entrenament en grup i exercicis per realitzar de manera individual.

· En el cas d'una dona que vulgui reincorporar-se a un esport s’assessorarà de quina manera i amb quina progressió es millor fer-ho per prevenir lesions o perjudici a la zona pelviana que s’està recuperant.

 

Oferim un programa complert de recuperació en el post part:

 

Tonificar y reforzar los músculos de la faja abdominal.

Tonificar y reforzar la musculatura del suelo pélvico (vaginal y anal), evitando posibles incontinencias urinarias y/o fecales.

Corregir y prevenir prolapsos (descensos de vagina y útero) originados por la atrofia muscular y por la laxitud ligamentosa.

Conseguir un cierre óptimo de la apertura vaginal para disminuir el riesgo de infecciones.

Mejorar la sensibilidad al retomar las relaciones sexuales sin coito o con coito.

Conseguir un tejido elástico y una buena sensibilidad de las cicatrices, ya sea de cesárea o de la episiotomía.

Recuperar la postura, su centro de gravedad, para mejorar la alineación correcta de la columna vertebral y así favorecer una buena gestión de las presiones intrabdominales.

Favorecer la recuperación diástasi recti fisiológica ganando tono de la línea amanecer.

Incorporar com a peça clau i de forma progressiva, l’activitat física en el dia a dia de la dona i en funció de la fase en que es trobi, per recuperar el físic

saludable anterior a l’embaràs.

 

Diástasi de los rectos del abdomen:

 

Es la separación entre los dos rectos abdominales por una disminución de la tensegridad a causa del daño del tejido conectivo de la línea amanecer y como consecuencia una pérdida de capacidad de tracción y bastante a través de la línea amanecer. Esta pared anterior abdominal tiene funciones esenciales de estabilización, gestión de presiones y transferencia de cargas que se tendrán que restablecer.


Durant el tercer trimestre de l’embaràs és habitual que aparegui i després del part, es considera fisiològica una separació de 2cm o menys que poc a poc anirà tancant-se si es tenen en compte una sèrie de premisses: no realitzar abdominals tradicionals hiperpressius, tonificar el transvers de l’abdomen, no agafar pes bloquejant la respiració amb apnea, acabar amb l’estrenyiment, i amb la distenció abdominal, hipopressius, evitar un segon embaràs si no estàs recuperada del primer, tècniques de fisioteràpia...


Les causes més freqüents de la DR son l’augment de pes, l'estat pregestacional, l’embaràs, l’edat, l'excés de treball abdominal com carregar pesos, la qualitat del teixit connectiu... La simptomatologia que pot provocar són dolors d’esquena per mala estabilitat lumbo-pèlvica, problemes digestius com estrenyiment, gasos i males digestions, possibles hèrnies abdominals i umbilicals i disfuncions relacionades amb el sòl pelvià com incontinències, prolapses i dolor.


Ofrecemos una valoración exhaustiva y un programa personalizado a base de técnicas de fisioterapia, ejercicios posturales y respiratorios y ejercicios abdominales progresivos individualizados, alimentación y estilo de vida.

 

Lumbalgia del embarazo


El embarazo es un estado en el que la mujer vive una multitud de cambios. Estos cambios afectan numerosas estructuras tanto físicas como psicológicas.

A nivel muscular, la relajación de la musculatura abdominal permite el correcto crecimiento uterino, produciéndose una congestión a nivel pélvico, que puede dar lugar a un conflicto del espacio y la consecuente compresión de las raíces nerviosas.

El aumento de la lordosis lumbar, provoca hipertonia de la musculatura de la zona. Si estos factores se asocian a una musculatura glútea insuficiente y a una retracción de los isquiotibiales, puede llegar a una inestabilidad a nivel de las articulaciones sacroilíacas.

La mayor secreción de la relaxina (hormona muy presente en el embarazo), favorece a la laxitud ligamentosa y como consecuencia provoca un aumento de la lordosis lumbar, aumento del anteversión pélvica, horizontalización sacra y de las costillas.

El aumento de curvas y de peso, produce una sobrecarga a la cara anterior de los cuerpos vertebrales, que favorece la presión a la cara posterior de los discos intervertebrales favoreciendo el dolor a la parte baja y central de la espalda.

Aparte de los cambios físicos, hay otros aspectos que favorecen la aparición de la lumbalgia, estos son el sedentarismo y el reposo sin motivo médico.

La fisioterapia y sus diferentes técnicas ayudan a prevenir y mejorar el dolor de espaldas durante el embarazo. Las técnicas más utilizadas son las neuromusculares, (control motor, tratamiento de puntos gatillo, estiramientos musculares, liberación miofascial, etc.), técnicas osteoarticulares, actividad física personalizada y PNI.