Disfunció Sexual: Fisiosexologia

Tres de cada quatre dones n’experimenten durant algun moment de la seva vida. 

Alteracions del sistema Reproductor

Les alteracions del sistema reproductor més freqüents són...

Estrenyiment

Esforç excessiu en la defecació i/o l’absència de la necessitat defecatòria que perdura en...

Tractaments per l'Home

Dins de la patologia prostàtica podríem destacar la prostatitis, el dolor pelvià crònic,...

PNI
La psiconeuroimmune - 
ndocrinologia és una 
disciplina integradora, 
que estudia les 
interaccions entre els ...
Diatèrmia

L'objectiu de la diatèrmia és escalfar els teixits localitzats del cos a través d'un camp electro-magnètic,