Tractaments

Posem al teu abast un munt d’opcions per donar resposta a les teves necessitats.

Embaràs i preparació al part

L’embaràs és una etapa molt vital de la dona, moment per escoltar-nos (el cos) més que mai. 

Esport i dona

Ets esportista professional? Amateur?

Vols començar a fer esport per a posar-te en forma ...

Dolor Pelvià

El dolor pelvià és una entitat clínica a vegades difícil de diagnosticar i tractar, ja que engloba símptomes molt variats

Alteracions Sistema digestiu

Els problemes digestius són cada vegada més freqüents en la nostra societat; segons dades

Climateri i Menopausa

El climateri és el moment en que la dona comença a generar menys òvuls fins que deixa de...

Ecografia

L’ecografia en fisioteràpia pot ser una eina molt útil i complementària d’allò que hem vist i valorat de forma manual.

Disfunció Sexual: Fisiosexologia

Tres de cada quatre dones n’experimenten durant algun moment de la seva vida. 

Alteracions del sistema Reproductor

Les alteracions del sistema reproductor més freqüents són...

Estrenyiment

Esforç excessiu en la defecació i/o l’absència de la necessitat defecatòria que perdura en...

Tractaments per l'Home

Dins de la patologia prostàtica podríem destacar la prostatitis, el dolor pelvià crònic,...

PNI
La psiconeuroimmune - 
ndocrinologia és una 
disciplina integradora, 
que estudia les 
interaccions entre els ...
Diatèrmia

L'objectiu de la diatèrmia és escalfar els teixits localitzats del cos a través d'un camp electro-magnètic,