Ecografia

L’ecografia en fisioteràpia pot ser una eina molt útil i complementària d’allò que hem vist i valorat de forma manual. Es tracta d'un procediment de diagnòstic que utilitza l'ultrasò per a crear imatges bidimensionals o tridimensionals, per a identificar estructures com músculs, tendons, lligaments, vísceres, vasos sanguinis, nervis...

Per realitzar la tècnica, s'utilitza un transductor, un petit instrument, que emet ones d'ultrasons que es transmeten a la zona corporal que està sent examinada. El transductor rep el ressò de les ones sonores i les transmet en forma d'imatge, apareixent en la pantalla. L’aplicació en fisioteràpia (RUSI) és diferent de la que es fa servir en medicina (USI), ja que nosaltres no la utilitzem per fer diagnòstics de patologies mèdiques, si No, per fer un estudi funcional de l’anatomia i del moviment de les estructures.


L’ecografia ens permet avantatges importants:


-Valorar si hi ha diàstasi abdominal i si aquesta és funcional.

-Valorar i ensenyar al/la pacient quins exercicis milloren o empitjoren la diàstasi.

-Valorar amb quins exercicis som capaços d’activar la musculatura de la faixa abdominal de cara a recuperar-ne la funcionalitat.

-Valorar si hi ha una bona gestió de pressions o si estem afavorint l’aparició d’un Prolapse.

-Ensenyar al/la pacient de quina manera activar la seva musculatura per poder millorar la resposta muscular i en quins gests ens augmenten la pressió que podria afavorir un prolapse.

-Valorar i ensenyar al/la pacient com s’activa el sol pelvià i de quina manera millorar aquesta activació

-Valorar l’evolució de forma objectiva

-Fer un seguiment dels exercicis proposats en els grups de gimnàstica hipopresiva i pilates fusió per poder individualitzar les propostes.

-És un procediment totalment innocu per la persona.