Embaràs i Preparació al Part

Preparació al part i a la maternitat

L’embaràs és una etapa molt vital de la dona, moment per escoltar-nos (el cos) més que mai. 

El cos ha de ser capaç d’adaptar-se al creixement de l’úter dins de l’espai abdominal, i això li fa experimentar molts canvis: la paret abdominal s’estira, la pelvis s’eixampla, la caixa toràcica s´ha d’obrir, l'eix de gravetat es desplaça... És molt important que tots aquests canvis es puguin realitzar de manera harmònica i equilibrada per a que l'augment de la pressió intraabdominal i pelviana es puguin compensar adequadament i afavorir un bon estat durant l’embaràs, el part i el postpart.

S´ha de tenir en compte, també, que el poder arribar amb un bon estat físic al moment del part ajudarà a la dona a tenir més capacitat per poder lluitar pel part que hagi escollit; ja està reconegut per tots els organismes de la salut que fer exercicis durant l’embaràs te múltiples efectes positius tant al embaràs com al part i al postpart.  

Degut a la importància i la novetat de la situació, amb la influència de la fluctuació de les hormones, la dona també pot experimentar sensacions, emocions i pors que no sigui capaç de reconèixer o solucionar.

És per això que a la preparació maternal oferim:


· Revisions periòdiques amb una fisioterapeuta per ajudar el cos en l'adaptació a aquests canvis, evitar molèsties típiques de L'embaràs com la lumbàlgia, la ciàtica, pubàlgies, dolors al còccix... Alliberació del moviment de la pelvis per facilitar el descens del bebè i l’expulsiu.

·  Valoració del sol pelvià i treball de reforç, relaxació i/o elastificació depenent de cada pacient.

· Una part pràctica amb pautes d’exercicis específics per mantenir un bon estat físic i afavorir el moviment de la pelvis al part. Es realitzen sessions grupals de preparació física per embarassades i també sessions individual si la dona ho prefereix.

·  Assessorament en el cas de que la dona ja estigui realitzant un esport.

·  Consells sobre hàbits i alimentació.

·   Explicacions teòriques sobre la fisiologia de l’embaràs, el part i el postpart per ajudar a la dona i a la parella a tenir més empoderament i seguretat en tot el procés. Aprenentatge i integració de la respiració com a eina bàsica tant durant l’embaràs com en el part.

·   Educació sobre la lactància.

· A partir de la setmana 33-35 explicació de com realitzar el massatge perineal, amb l’objectiu de facilitar l’expulsiu i evitar estrips i/o episiotomia. El massatge el podrà realitzar a casa la mateixa dona, la seva parella o la fisioterapeuta a la consulta.

 

Una bona preparació maternal, ha d’incloure una part teòrica de la fisiologia de l’embaràs i el part, informació sobre la lactància i criança... però també ha d’incloure una indispensable part pràctica.

L’objectiu d’aconseguir un bon estat físic fa que el cos tingui facilitats per adaptar-se als canvis i propiciï una vivència positiva del procés gestacional.

És important l’aprenentatge i la integració de la respiració en diferents circumstàncies. Aconseguir una pelvis i malucs lliures de moviments perquè en el moment del part puguin col·laborar activament i facilitar la dil·latació, el descens del bebè i l’expulsiu.

Si és possible, és recomanable evitar l'episiotomia (tall que realitzen els cirurgians en el moment del part per facilitar la sortida del bebè). Per evitar-lo, la dona haurà de tenir els músculs elàstics que resisteixin l’estirament, per això és necessari el massatge perineal durant els últims mesos d’embaràs en un entorn adequat. Al nostre centre l’ensenyem per poder-lo realitzar al domicili i si ho prefereixes també l’oferim en consulta privada.

 


Recuperació Post part

El postpart es un període molt delicat i molt intens en la vida de la dona. Les emocions estan disparades, hi ha una acumulació de fatiga des de l'embaràs i el part, canvis de rutines, poc temps per dedicar-se a una mateixa... I a més en aquesta etapa és quan el cos necessita energia per recuperar-se de totes les modificacions experimentades durant l'embaràs i el part, per evitar i prevenir problemes i disfuncions futures. És important tenir clar de quina manera podem afavorir que tot es vagi recuperant de la millor manera. Per això creiem que una bona recuperació postpart es comença durant l’embaràs. Tot el que ja haguem aprés i treballat durant l’embaràs ens ajudarà a que ens podem recuperar millor i més ràpid durant el postpart.

     

  Durant aquesta etapa proposem:


· Consells sobre mesures per evitar la sobrecarrega del sol pelvià i de la faixa abdominal en el postpart immediat, que en aquest moment estan molt dèbils i es poden danyar. Assessorament sobre com començar a activar aquesta musculatura de manera progressiva i respectuosa

· Revisió de la faixa abdominal i del sol pelvià a l'acabar la quarantena. En particular comprovar si hi ha diàstasis del recte, com està la musculatura de l'abdomen i pelviperineal, l'estat de les estructures fascial, presencia de morenes... Tot això per millorar l'estat actual i prevenir possibles disfuncions com incontinència, prolapse o molèsties sexuals en un futur.

· Si s’ha practicat episiotomia, serà clau recuperar l’elasticitat del teixit cicatricial (és important recuperar l’elasticitat de la pell) per disminuir el dolor, evitar l’aparició de hipertonies musculars compensatòries, permetre una relació sexual coital satisfactòria i una vida sexual femenina plena. També ajudarà a que, en el cas d’un futur embaràs, l’expulsiu es pugui realitzar amb més facilitat i no s’hagi de practicar altre cop l’episiotomia.


· En cas de que s’hagués realitzat una cesària, serà molt important fer una bona valoració de l'estat de la cicatriu i de la fàscia abdominal, així com de tot el complex abdomino-lumbo-pelvià, ja que la cicatriu pot alterar la resposta muscular i la biomecànica de la zona.

· Per afavorir la recuperació física de la dona, la lactància i la salut del bebè, es donaran eines referents a l'alimentació i la suplementació si fos necessària.

· Es proposarà una progressió en quant al treball abdominal, pelvià i global del cos per tornar a tenir un bon estat físic a través de sessions de entrenament en grup i exercicis per realitzar de manera individual.

· En el cas d'una dona que vulgui reincorporar-se a un esport s’assessorarà de quina manera i amb quina progressió es millor fer-ho per prevenir lesions o perjudici a la zona pelviana que s’està recuperant.

 

Oferim un programa complert de recuperació en el post part:

 

Tonificar i reforçar els músculs de la faixa abdominal.

Tonificar i reforçar la musculatura del sòl pelvià (vaginal i anal), evitant possible incontinència urinària i/o fecal.

Corregir i prevenir prolapses (descensos de vagina y úter) originats per l’atròfia muscular i per la laxitud lligamentosa.

Aconseguir un tancament òptim de l’obertura vaginal per disminuir el risc d’infeccions.

Millorar la sensibilitat al reprendre les relacions sexuals sense coit o amb coit.

Aconseguir un teixit elàstic i una bona sensibilitat de les cicatrius, ja sigui de cesària o de l’episiotomia.

Recuperar la postura, el seu centre de gravetat, per millorar la alineació correcta de la columna vertebral i així afavorir una bona gestió de les pressions intrabdominals.

Afavorir la recuperació diàstasi recti fisiològica guanyant to de la línia alba.

Incorporar com a peça clau i de forma progressiva, l’activitat física en el dia a dia de la dona i en funció de la fase en que es trobi, per recuperar el físic

saludable anterior a l’embaràs.

 

Diástasi dels rectes de l’abdomen:

 

És la separació entre els dos rectes abdominals per una disminució de la tensegritat a causa del dany del teixit connectiu de la línea alba i com a conseqüència una pèrdua de capacitat de tracció i força a través de la línia alba. Aquesta paret anterior abdominal té funcions essencials d’estabilització, gestió de pressions i transferència de càrregues que s’hauran de restablir.


Durant el tercer trimestre de l’embaràs és habitual que aparegui i després del part, es considera fisiològica una separació de 2cm o menys que poc a poc anirà tancant-se si es tenen en compte una sèrie de premisses: no realitzar abdominals tradicionals hiperpressius, tonificar el transvers de l’abdomen, no agafar pes bloquejant la respiració amb apnea, acabar amb l’estrenyiment, i amb la distenció abdominal, hipopressius, evitar un segon embaràs si no estàs recuperada del primer, tècniques de fisioteràpia...


Les causes més freqüents de la DR son l’augment de pes, l'estat pregestacional, l’embaràs, l’edat, l'excés de treball abdominal com carregar pesos, la qualitat del teixit connectiu... La simptomatologia que pot provocar són dolors d’esquena per mala estabilitat lumbo-pèlvica, problemes digestius com estrenyiment, gasos i males digestions, possibles hèrnies abdominals i umbilicals i disfuncions relacionades amb el sòl pelvià com incontinències, prolapses i dolor.


Oferim una valoració exhaustiva i un programa personalitzat a base de tècniques de fisioteràpia, exercicis posturals i respiratoris i exercicis abdominals progressius individualitzats, alimentació i estil de vida.

 

Lumbàlgia de l’embaràs


L’embaràs és un estat en el que la dona viu una multitud de canvis. Aquests canvis afecten nombroses estructures tant físiques com psicològiques.

A nivell muscular, la relaxació de la musculatura abdominal permet el correcte creixement uterí, produint-se una congestió a nivell pelvià, que pot donar lloc a un conflicte de l’espai i la conseqüent compressió de les arrels nervioses.

L’augment de la lordosi lumbar provoca hipertònia de la musculatura de la zona. Si aquests factors s’associen a una musculatura glútia insuficient i a una retracció dels isquiotibials, pot arribar a una inestabilitat a nivell de les articulacions sacroilíaques.

La major secreció de la relaxina (hormona molt present en l’embaràs), afavoreix a la laxitud lligamentosa i com a conseqüència provoca un augment de la lordosi lumbar, augment de l’anteversió pèlvica, horitzonatlització sacra i de les costelles.

L’augment de corbes i de pes, produeix una sobrecàrrega a la cara anterior dels cossos vertebrals, que afavoreix la pressió a la cara posterior dels discs intervertebrals afavorint el dolor a la part baixa i central de l’esquena.

A part dels canvis físics, hi ha altres aspectes que afavoreixen l’aparició de la lumbàlgia, aquests son el sedentarisme i el repòs sense motiu mèdic.

La fisioteràpia i les seves diferents tècniques ajuden a prevenir i millorar el dolor d’esquena durant l’embaràs. Les tècniques més utilitzades són les neuromusculars, (control motor, tractament de punts gatell, estiraments musculars, alliberació miofascial, etc.), tècniques osteoarticulars, activitat física personalitzada i PNI.